• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Створення спеціалізованої аудиторії – «Зал судових засідань». Відхилений

Доданий
14.09.2020
Номер
167
Освітні та медичні проекти

Метою функціонування аудиторії "Зал судових засідань": є отримання
студентами професійних умінь та навичок під час проведення практичних
занять з дисциплін Кримінальне процесуальне право, Цивільне процесуальне право, Господарське процесуальне право, Адміністративний процес, Міжнародний арбітраж, Захист прав людини в ЄС.

Автор проєкту
Бюджет
201 957 грн
Розрахунок бюджету
Район
Галицький
Адреса
вул. Уласа Самчука, 9, Львів

Опис

Розширений опис проекту

Своєчасна і якісна підготовка студентів-правників є одним з найважливіших факторів, що визначає ефективність судового розгляду, а отже, і рейтинг юриста-фахівця, який виносить від імені держави вирок, рішення, постанову чи складає інший процесуальний документ. Безумовно, що формування відповідних знань і вмінь у студентів є умовою і результатом їх становлення як фахівців і важливим якісним показником на ринку праці.
Основними завданнями функціонування спеціалізованої аудиторії
буде:
• розвиток навичок роботи студентів з процесуальними документами;
• вивчення особливостей розгляду та вирішення окремих категорій
судових справ;
• вивчення особливостей окремих стадій судочинства;
• організація рольових процесуальних ігор;
• розвиток навичок судової риторики
• імплементація практики розгляду окремих категорій справ та суддівської діяльності у навчальний процес.
У спеціалізованій аудиторії здійснюватиметься підготовка фахівців в умовах, наближених до реальних судових процесів. Проведення рольових процесуальних ігор в судовій залі розвиватиме навички роботи з процесуальною документацією, дозволить ґрунтовніше вивчати особливості окремих стадій судочинства, розгляду і вирішення окремих категорій судових справ, розвиватиме навички судової риторики. Дасть можливість розрізняти і гармонійно поєднувати правову, комунікативну, психологічну та лінгвістичну складові публічного виступу юриста в умовах змагального процесу. Майбутні фахівці права закріплюють свої теоретичні знання на практиці, не виходячи зі стін університету.
Спеціалізована аудиторія окрім відповідного інтер’єру та атрибутів зали судових засідань, міститиме також стенд із зразками процесуальних документів, інформацію щодо етичних кодексів судді, прокурора, адвоката, інформацію щодо принципів судочинства, корисну інформацію.

Команда проекту

Котуха Олександр Степанович - Декан юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету
Панасюк Андрій Андрійович - студент 4 курсу юридичного факультету ЛТЕУ.
Немченко Олександр Олегович - студент 4 курсу юридичного факультету ЛТЕУ.

Фотографії

Експертна оцінка